Hallitus ja vastuuhenkilöt vuonna 2024

Jarmo Helle, puheenjohtaja

Hannu Hongisto, varapuheenjohtaja, jäsenlehden päätoimittaja

Jari Saukkonen, hallituksen jäsen, sihteeri

Ilkka Hakola, hallituksen jäsen, jäsensihteeri

Seppo Linnaluoto, hallituksen jäsen, kulttuurivastaava

Ahti Hulkkonen, hallituksen varajäsen

Tuire Marttila, varainhoitaja

ks. myös Yhteystiedot.